img-03
img-02

Μοριακές Αναλύσεις
Μελέτη και Έλεγχος Ποιότητας Υδάτων

Το νερό αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο, καθώς είναι απαραίτητο για τη συντριπτική πλειοψηφία των αναγκών και των δραστηριοτήτων μας.

Η ποιότητά του καθορίζει την ποιότητα της ίδιας της ζωής.

Η παγκόσμια κοινότητα έχει θεσπίσει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση και χρήση του.

Οι κυριότερες κατηγορίες χρήσης συνοψίζονται σε:

 • Πόσιμο νερό: - Νερό δικτύου/ Γεωτρήσεις - Φυσικό Μεταλλικό/ Επιτραπέζιο νερό
 • Μη πόσιμο νερό: - Οικιακής χρήσης - Βιομηχανικής χρήσης
 • Κολυμβητικά ύδατα

Κοινά Χαρακτηριστικά - Ποιοτικά Κριτήρια

Παρά τις εύλογες αποκλίσεις των ποιοτικών απαιτήσεων για τα παραπάνω, υπάρχουν βασικά κοινά χαρακτηριστικά για τον έλεγχό τους, τα οποία καλύπτονται συμπεριληπτικά από τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια:

 • Μικροβιολογικά: Η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό θέτει σε άμεσο κίνδυνο την δημόσια υγεία.
 • Χημικά: Αρκετά εκτεταμένος είναι ο κατάλογος χημικών ουσιών και τα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης τους στο νερό.
 • Οργανοληπτικά: Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται κυρίως τα αισθητικά χαρακτηριστικά.

Διασφάλιση Ποιότητας Νερού - Κενά & Ερωτήματα

Παρά την εκτεταμένη ανά τον κόσμο προσπάθεια τήρησης και ελέγχου των κανόνων ασφαλείας, καθώς και τη θέσπιση πληθώρας ποιοτικών κριτηρίων, η πλήρης διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς δημιουργούνται συνεχώς κενά και ερωτήματα.

Στη Smallomics, δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο εργαστήριο μοριακών αναλύσεων που εφαρμόζει τις πλέον καινοτόμες και αναπτυσσόμενες μοριακές τεχνικές:

 • Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς (Next Generation Sequencing - NGS)
 • Αλισυδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (realtime-PCR)

Χαρτογράφηση Μικροβιώματος

Ειδικευόμαστε στη χαρτογράφηση του μικροβιώματος, δηλαδή τον ποιοτικό προσδιορισμό του συνόλου των μικρο οργανισμών σε ένα δείγμα.

Κατέχουμε επίσης βαθειά γνώση και εμπειρία στη βιο-στατιστική ανάλυση των δεδομένων επιτυγχάνοντας την ολοκληρωτική μικροβιολογική μελέτη του νερού, που είναι δυνατό να οδηγήσει σε πληθώρα ωφέλιμων συμπερασμάτων.

Γιατί Smallomics; Δεν αρκούν οι συνήθεις συμβατικές αναλύσεις;

Οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία αναλύσεις δίνουν απάντηση στο ερώτημα της ασφάλειας ως ένα βαθμό, αλλά αυτό περιορίζεται και δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων ασφαλείας. Αναφορικά δε, με τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες μέχρι πρόσφατα.

Η επιτάχυνση της εξέλιξης των μοριακών τεχνικών ανάλυσης αποκαλύπτει συνεχώς τα μυστικά λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων.

Με την ολοκληρωμένη μικροβιολογική μελέτη που προσφέρει η Smallomics υπάρχει η δυνατότητα αποκρυπτογράφησης, εξήγησης και τελικά πρόβλεψης ανεπιθύμητων μεταβολών, πληροφορίες εξαιρετικά χρήσιμες στον παραγωγό/προμηθευτή οι οποίες δεν θα μπορούσαν να εξαχθούν από τους συμβατικούς ελέγχους.

A.) Next Generation Sequencing (NGS)

Οι τεχνικές Next Generation Sequencing (NGS) πλεονεκτούν των συμβατικών μεθόδων καλλιέργειας καθώς καθορίζονται ποσοστιαία όλοι οι υπάρχοντες μικροοργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σε χαμηλά ποσοστά και εκείνων που δεν καλλιεργούνται σε τρυβλίο. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προεργασία δείγματος και ελαχιστοποιούνται οι επιμολύνσεις.

H μελέτη του μικοβιώματος μπορεί να επικεντρωθεί σε επικράτειες (βακτήρια, αρχαία, ευκαρυώτες) ή να κατευθυνθεί στο γονιδίωμα και τις λειτουργίες των δομικών ομάδων που το συγκροτούν. Η στρατηγική καθορίζεται από τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου που ελέγχεται.

Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των μοριακών τεχνικών NGS και της βιοστατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που εξάγονται, είναι η ανακάλυψη των αιτιών υποβάθμισης της ποιότητας αυταρκώς ή σε συνεργασία με άλλα φυσικοχημικά ευρήματα και οι κατευθυντήριες διορθωτικές κινήσεις που προτείνονται:

 • Μικροβιολογικές Παράμετροι Μπορούν να καθοριστούν οι αιτίες παρουσίας παθογόνων στελεχών ή απουσίας «επιθυμητών» μικροοργανισμών και υποδεικνύουν το βαθμό ποιότητας ενός υδάτινου συστήματος. Ασυνήθιστη μικροβιολογική σύσταση, υψηλή συγκέντρωση «ύποπτων» μικροοργανισμών είναι κάποια παραδείγματα που συμβάλλουν στην έγκαιρη πρόβλεψη και διόρθωση μη επιθυμητών μεταβολών.
 • Χημικές Παράμετροι Υψηλές μετρήσεις ανεπιθύμητων χημικών ουσιών μπορούν να εξηγηθούν με την ανάλυση του μικροβιώματος, καθώς εντοπίζονται τα μεταβολικά μονοπάτια που προκαλούν αύξηση σε αυτές τις παραμέτρους (π.χ. Νιτρικά, θειϊκά, κ.α.). Έτσι, γίνεται ευκολότερος ο εντοπισμός του κρίσιμου σημείου πρόκλησης του προβλήματος
 • Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Δυσοσμία, δυσχρωμία, θολερότητα κ.α. παράμετροι είναι πιθανό να προκαλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από μικρόβια που δεν ανιχνεύονται ή δεν ταυτοποιούνται εύκολα με τις συμβατικές μεθόδους. Ένα τέτοιο προϊόν, μπορεί να είναι ασφαλές αλλά όχι αποδεκτό από τον καταναλωτή. Το ξεκλείδωμα του μικροβιώματος απαντά άμεσα στις αιτίες αυτού του είδους της ποιοτικής υποβάθμισης.

B.) Περιβαλλοντική Παρακολούθηση (Monitoring)

Με ένα ενιαίο και μακροπρόθεσμο πλάνο συστηματικού ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας του νερού επιτυγχάνεται η μέγιστη ποιότητα.

Αναλύοντας το μικροβίωμα από συγκεκριμένα σημεία δειγματοληψίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση/ πρόβλεψη μεταβολών που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα ή/και την ασφάλεια.

Αποτελεί μια δυναμική διαδικασία καθώς δημιουργείται βάση δεδομένων η οποία εμπλουτίζεται σε βάθος χρόνου με νέα στοιχεία.

Από τη βιοστατιστική ανάλυση είναι δυνατή η ιχνηλάτηση και η αναγνώριση προέλευσης μιας ανωμαλίας στη μικροβιακή σύνθεση.

Ενδεικτικά, συστηματική παρακολούθηση μπορεί να εφαρμόζεται σε νερό κάθε χρήσης και ειδικά σε:

 • Πόσιμο Νερό
 • Νερό ως Βοηθητική ύλη για Τρόφιμα και Ποτά
 • Νερό Καθαρισμού
 • Λύματα/ Βιολογικός Καθαρισμός
 • Υδάτινα Περιβαλλοντικά Οικοσυστήματα

Γ.) Αλισυδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (realtime- PCR)

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, γνωρίσαμε όλοι τη συγκεκριμένη μοριακή τεχνική. Ήδη εφαρμόζεται σε μια μια ευρεία γκάμα αναλύσεων που βασίζεται στον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό γονιδίων.

Η PCR πλεονεκτεί προτάσσοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και ανταγωνιστικά κόστη.

Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένες δυνατότητες PCR αναλύσεων που εφαρμόζει η Smallomics:

 • Ποιοτικός και Ποσοτικός προσδιορισμός παθογόνων και αλλεργιογόνων μικροοργανισμών (E. Coli,Shigella, Salmonella, Fungi, Campylobacter κ.α.)
 • Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (GMOs)
 • Εντοπισμός Γονιδίων Ανθεκτικών στα Αντιβιοτικά (ARGs)
 • Λύματα/ Βιολογικός Καθαρισμός
 • Υδάτινα Περιβαλλοντικά Οικοσυστήματα