• SMALLOMICS- MODERN MICROBIOLOGICAL LABORATORY OF MICROBIOME STUDY

Τρόφιμα – Ποτά

img-03
img-02

Μοριακές Αναλύσεις
Εφαρμογές στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού και ο σύγχρονος τρόπος ζωής τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει τη βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών σε μαζικοποίηση και αυτοματοποίηση της παραγωγής, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των καταναλωτών. Αποτέλεσμα ήταν η θέσπιση ενιαίας, απαιτητικής και σε πολλές περιπτώσεις πολύπλοκης νομοθεσίας, αλλά και κανονισμών λειτουργίας ώστε να παράγονται ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Για την κάλυψη των αναγκών ασφαλείας δημιουργήθηκε το HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), το οποίο αποτελείται από μία σειρά οδηγιών και πρωτοκόλλων που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών μίας βιομηχανίας και προσαρμόζεται ανάλογα με το τελικό προϊόν.

Εν ολίγοις, ένας παραγωγός πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίσει τους φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από αυτούς τους κινδύνους,
 • Να καθορίσει τα κρίσιμα σημεία στη ροή παραγωγής (σημεία νευραλγικά για την τελική ποιότητα), να θεσπίσει αποδεκτά όρια και να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους,
 • Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου και να προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις όπου χρειαστεί,

«Εφαρμόζω όλους τους απαιτούμενους μικροβιολογικούς ελέγχους, γιατί να απευθυνθώ στη Smallomics;»

Οι μικροβιολογικές απαιτήσεις της νομοθεσίας επικεντρώνονται αφενός, στην απουσία στελεχών των ειδών (Salmonella, Shigella, Listeria, Escherichia, Coliforms κ.α.) που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και αφετέρου σε ένα σχετικά χαμηλό αριθμό ολικών βακτηρίων, τα οποία αποτελούν το «χρυσό κανόνα». Παρόλα αυτά, οι παραπάνω αναλύσεις αριθμούν ήδη 50 χρόνια χωρίς να έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά και δεν επικουρούν στα σύνθετα ζητήματα υψηλής ποιότητας και βελτίωσης του τελικού προϊόντος.

Στη Smallomics, ακολουθώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τις πλέον καινοτόμες τεχνικές «Αλληλούχισης Νέας Γενιάς» (NGS) με πολλαπλά οφέλη για τους παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών.

Με την αλληλούχιση του DNA ενός δείγματος και στη συνέχεια, με τη βιο-στατιστική ανάλυση που παρέχει το έμπειρο και υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας χαρτογραφείται το σύνολο της μικροβιακής σύστασης καλύπτοντας καίριες ανάγκες όπως:

 • Διάγνωση των αστοχιών της παραγωγής από άμεση ή έμμεση μικροβιακή αιτία, καθώς και του κρίσιμου σημείου που προκαλούνται. Σε αυτό περιλαμβάνονται:
 • Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του/των μικρο-οργανισμών και του βιολογικού μηχανισμού τους που προκαλούν αλλοιώσεις,
 • Εξήγηση των εκτός ορίων τιμών χημικών μετρήσεων, καθώς η απουσία/ παρουσία τους οφείλεται συνήθως στο μεταβολισμό των μικρο-οργανισμών,
 • Εντοπισμός των μικροβιακών αιτιών μη αποδεκτών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (θολερότητα, κακοσμία, δυσχρωματισμοί, κ.α.),
 • Πρόβλεψη βραχυπρόθεσμων ανεπιθύμητων μεταβολών που οδηγούν σε μη αποδεκτές παρτίδες. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της διάγνωσης. Ο προγραμματισμός τακτικών αναλύσεων σε μία γραμμή παραγωγής, μας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων που εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα στοιχεία, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική παρακολούθηση της παραγωγής σε βάθος χρόνου.
 • Σημαντική βοήθεια κατά την έρευνα & ανάπτυξη νέων προϊόντων (R&D)
 • Συμβουλευτική για την εφαρμογή τροποποιήσεων στην παραγωγική διαδικασία

Προϊόντα Ζύμωσης

Ειδικά για τα προϊόντα ζύμωσης όπου η παρουσία συγκεκριμένων «καλών» μικρο-οργανισμών είναι απαραίτητη και επιφέρει επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (τυρί, γιαούρτι, τουρσί, κρασί, μπύρα κ.α.), η Smallomics μπορεί να προσδιορίσει:

 • Την αποτελεσματικότητα ή το τέλος της ζύμωσης
 • Τις μικροβιακές αιτίες αστοχιών στο τελικό προϊόν

 • Την αυθεντικότητα των πρώτων και βοηθητικών υλών. Είναι το υλικό μου αυτό που ισχυρίζεται ο προμηθευτής;
 • Την ύπαρξη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs). Αιτία υποβάθμισης της ποιότητας
 • Γονίδια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά (ARGs). Αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον

Η στρατηγική ελέγχου ποικίλλει και καθορίζεται ανάλογα το είδος και τις απαιτήσεις του Τροφίμου ή Ποτού που εξετάζεται.